Bližšie informácie

Zákaznícka linka: 0850 211 111
Sídlo: Garbiarska 2, 040 71 Košice
GSM Servis: 0905 666 349
E-mail: info@rapidlife.eu

Ďalšie zmeny v druhom pilieri

V polovici marca 2015 sa po rozhodnutí vlády a parlamentu opäť otvorí druhý dôchodkový pilier. Dôjde tak k jeho ďalšiemu oslabeniu a odlivu sporiteľov. Zmien za posledné roky bolo skutočne mnoho. Stačí spomenúť predchádzajúce tri otvorenia piliera, či zníženie príspevkov z hrubej mzdy z 9 na 4 percentá. Významnou zmenou bolo aj zdobrovoľnenie vstupu pre ľudí do 35 rokov a úprava modelu povinnej správy dôchodkových fondov.

Autor: Mgr. Marek Hitka, 30. 1. 2015

začiatok strany  Zo slovníka poisťovníctva II.

V sérii článkov zo slovníka poisťovníctva pokračujeme ďalej. Druhá časť je venovaná základným pojmom v životnom poistení.

Autor: Ing. Juraj Mucha, 14. 11. 2011

začiatok strany  Z histórie poisťovníctva

Obchodné právo ako samostatná disciplína má svoje počiatky v stredoveku, kedy vznikajú prvé odborné diela s touto problematikou. Pri zrode stáli traja významní právnici, ktorí položili základy tejto právnej disciplíny. Bol to Talian Benvenuto Stracca (1509 - 1578), ktorý pôsobil ako právnik vo svojom rodnom meste Ancone, kde zastával tiež rôzne významné funkcie.

Autor: JUDr. Ľubomír Bajus, 6. 11. 2011

začiatok strany  Zo slovníka poisťovníctva I.

V súčasnosti je človek bombardovaný stovkami pojmov z oblasti finančníctva, avšak väčšinou sa v nich len ťažko vyzná. Tí starší sa o tom neučili a školstvo ani v terajšej dobe v spomínanej oblasti veľmi nepokročilo. A tak sme sa rozhodli aj prostredníctvom nášho časopisu pomáhať vám lepšie sa zorientovať v tejto problematike, a to sériou článkov. Prvá časť je venovaná základným pojmom.

Autor: Ing. Juraj Mucha, 20. 6. 2011

začiatok strany